Ak máte radi výzvy akéhokoľvek druhu, možno Vás zaujme pripravovaný Uganda International Marathon,
ktorý sa bude konať 25.5.2015. Pri tejto príležitosti prebieha aj verejná zbierka na podporu komunitných projektov pre vojnou postihnuté deti.

 

Prvou zaujímavosťou je, že ide prvú športovú akciu tejto veľkosti v histórii krajiny a vôbec prvý medzinárodný maratón. Očakáva sa, že konkurencia bude mimoriadne silná aj pre najlepších maratóncov sveta, keďže Uganda susedí s Keňou i Rwandou.

Druhá zaujímavosť sa týka samotného účelu organizovania tohto medzinárodného športového eventu. Ako prvý v histórii je predstaviteľom vyšších ľudských cieľov – jeho cieľom je získať finančné prostriedky a upútať pozornosť na charitatívnu činnosť. Organizátori chcú pomáhať školopovinným deťom a sirotám z tejto krajiny.

Napriek tomu, čo sa dozvedáme o Ugande a čo je cieľom tohtoročného maratónu, môžu sa jeho účastníci spoľahnúť na bezpečnosť a komfort. V okolí sú dostupné kvalitné hotely so širokou ponukou jedál, ale aj s bazénmi, ktoré nepochybne v horúcom prostredí ocení každý.

 

uganda-mapa

V ponuke OBEHNISVET nemáme zaradený zájazd na Uganda International Marathon, avšak dávame vám do pozornosti ponuku od Inspired Escapes. Tá obsiahla celkovo 5 nocí v hoteli Brovad s plným komfortom a možnosťou zúčastnenia sa „4-day Gorilla Experience“ s cenou od £749,00.

Viac informácií nájdete na stránke inspiredescapes.com v časti Uganda International Marathon:
inspiredescapes.com/inspired-challenges/uganda-international-marathon

 

 

Zbierka pre dobrú vec

Ako bolo spomenuté v úvode, Uganda Marathon je príležitosťou aj pre ľudí, ktorí chcú prostredníctvom menších či väčších finančných darov pomôcť dobrej veci. Chceme uviesť do pozornosti verejnú crowdfundingovú zbierku Manishi Abeyasinghe, ktorá sa snaží získať £1500 na podporu lokálnych komunitných projektov a pre podporu vojnou postihnutých detí.

Autorka zbierky uvádza, že 50% vyzbieranej sumy bude venovanej deťom, ktoré znášajú priame dôsledky vojny v regiónoch Sýria, Afganistan a Kongo. Druhá polovica vyzbieranej sumy bude venovaná na podporu výstavby škôl a zdravotníckych zariadení.

Zbierka je realizovaná offline aj online formou prostredníctvom nadácie SHAUKU Foundation a stránky Inspired Escapes:
http://www.inspiredescapes.com/fundraising/manisha-abeyasinghe

 

uganda-zbierka

 

Komentáre