Aj keď je beh považovaný za individuálny šport, beh v skupine má množstvo výhod. Práve preto sa bežci združujú v kluboch alebo radi behávajú v skupine s priateľmi. Na tento trend zareagovali aj mnohí organizátori pretekov a pridávajú štafetové disciplíny alebo preteky družstiev do svojho programu. O čo vlastne ide?

Štafeta je pretek, pri ktorom jednotliví členovia postupne absolvujú určené časti trate, pričom sa môže jednať o rovnako dlhé úseky, ale aj o úseky rozličnej dĺžky a obtiažnosti. Členovia štafety si zvyčajne odovzdávajú určený predmet, tzv. štafetový kolík. Pri súťaži družstiev spravidla štartujú všetci členovia družstva naraz a ich výsledné časy sa v cieli  zrátajú. Zvíťazí družstvo s najnižším súčtom individuálnych časov svojich členov.

Štafeta aj preteky družstiev sú predovšetkým tímová záležitosť. Ich úspech vždy závisí na sile, súdržnosti, odhodlaní, schopnostiach a zapálení jednotlivých členov družstva či štafety. Cieľom takýchto pretekov je dosiahnuť v tíme to, čo by nebolo možné dosiahnuť individuálne.

Do podobných aktivít sa často zapájajú aj firemné družstvá. Impulz pritom mnohokrát neprichádza iba zdola, t.j. z radov zamestnancov, ale dokonca aj zhora, zo strany vedenia spoločnosti. Pre firmu totiž môžu byť takéto aktivity nielen vhodnou príležitosťou na vlastnú prezentáciu, ale predovšetkým jednoduchý spôsob, ako vniesť do kolektívu zamestnancov súdržnosť a tímového ducha. A aké výhody prináša tréning v skupine samotným zamestnancom?

Viac času

Vidíte sa často a je pre vás jednoduchšie plánovať si spoločný tréning hneď po práci alebo dokonca pred ňou. Beh v skupine navyše podporí vo vás tímového ducha, obzvlášť ak máte pred sebou spoločný cieľ – napríklad preteky družstiev alebo štafetu.

Väčšia motivácia

Behanie v skupine podporuje motiváciu. Ak príde zlý deň a máš chuť sa vzdať,  tvoji kolegovia  ťa určite podržia. Spoločné tréningy niekoľkokrát do týždňa vám dávajú dostatočný priestor rozprávať sa o vzájomných úspechoch alebo problémoch. Ak beháš sám, je ľahké vynechať tréning. Omnoho náročnejšie je to vtedy, keď vieš, že tvoji kolegovia s tebou počítajú.

Viac priateľov

V práci musíte často úzko spolupracovať, ale to ešte neznamená, že sa vzájomne aj dobre poznáte. Ak sa stretávate aj pri behu, máte dosť času aj na neformálne rozhovory. Nie iba o práci, ale aj o osobných záujmoch. Behanie v skupinke často mení kolegov na priateľov.

Lepšie výkony

V skupine majú ľudia tendenciu behať rýchlejšie. Ak beháš v skupine s kolegami, vzniká medzi vami zdravá súťaživosť a každý sa snaží podať čo najlepší výkon.  Zároveň si všetci uvedomujete, že úspech celého tímu závisí od individuálnych výkonov. Je preto pravdepodobné, že sa každý bude snažiť dostať zo seba maximum – či už pri tréningu alebo na preteku.

Autor: M. Dorčáková

Komentáre